Search Blog

Święto Ziemniaka

Święto ziemniaka zorganizowane w naszym gospodarstwie
We współpracy z firmą Agrico Polska w dniu 29 sierpnia udało nam się zorganizować w naszym gospodarstwie "Święto Ziemniaka". http://ziemniaki.kei.pl/index.php/blog/swieto-ziemniaka/

Ziemniaki w naszym gospodarstwie

Zdjęcia ziemniaków uprawianych w gospodarstwie
Ziemniaki - to lubimy najbardziej! http://ziemniaki.kei.pl/index.php/blog/ziemniaki-w-naszym-gospodarstwie/