Search Blog

Święto Ziemniaka

Święto ziemniaka zorganizowane w naszym gospodarstwie
We współpracy z firmą Agrico Polska w dniu 29 sierpnia udało nam się zorganizować w naszym gospodarstwie "Święto Ziemniaka". http://ziemniaki.kei.pl/index.php/blog/swieto-ziemniaka/