— August 28, 2015

Święto Ziemniaka

Święto ziemniaka zorganizowane w naszym gospodarstwie

— July 19, 2015

Ziemniaki w naszym gospodarstwie

Zdjęcia ziemniaków uprawianych w gospodarstwie

— July 18, 2015

Zboża w naszym gospodarstwie

Zdjęcia zbóż uprawianych w gospodarstwie